Hủ tiếu Mỹ Tho Thanh Xuân

Địa chỉ: 62 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 0909 542 097